Tuntuuko, että kehossasi on käsittelemättömiä ja kohtaamattomia tunteita? Vaivaako stressi tai epämääräinen ahdistuneisuus? Huolien jakaminen puhumalla helpottaa usein, mutta joskus meidän pitää hoitaa ongelmaa syvemmältä, kehostamme.

Kehomme muistaa enemmän, mitä mielemme. Esimerkiksi elämässämme tapahtuneet traumaattiset kokemukset ovat taltioituneet aivorunkoon, soluihin ja lihaksiin. Joskus kärsimme epämääräisistä kivuista ja lihasjumeista, joille ei löydy lääketieteellistä syytä.

On olemassa monenlaisia keinoja, joiden avulla voi lähteä matkalle omaan kehoonsa ja menneisyyteensä. Se vaatii kuitenkin tahtoa kohdata myös kätkettyjä tunteita. Kun tiedostamattomat kätketyt tunteet ja traumat alkavat vapautua kehosta, myös henkinen hyvinvointi lisääntyy.

Tässä blogikirjoituksessa esittelemme kaksi menetelmää: TRE-stressinpurkuharjoituksen ja Tunnetaideterapian.

Mitä TRE on?

TRE tulee sanoista Trauma releasing exercises. Harjoitus vapauttaa syviä lihasjännityksiä sekä auttaa palautumaan nopeammin stressistä. Menetelmä on alun perin kehitetty lievittämään traumaperäisiä stressioireita.

TRE-harjoitus alkaa alkuverryttelyliikkeillä, jotka käynnistävät kehossamme lihasten tärinän. Tärinä on ihmisen luonnollinen mekanismi palauttaa keho takaisin tasapainoon. Vaikka kehon tärinä kuulostaa erikoiselta, se koetaan useimmiten hyvin miellyttävänä ja rentouttavana.

TRE tasaa myös  ylivirittyneen autonomisen hermoston toimintoa. Harjoitus palauttaa meidät kosketukseen oman kehomme kanssa. Elämänhistoriamme ja kokemuksemme ovat taltioituneet kehoon. Traumaattiset kokemukset ovat voineet jäädä meihin tunnelukkoina. Saatamme kärsiä epämääräisistä oireista esim. ahdistuneisuudesta, ylivirittyneisyydestä, ruoansulatusvaivoista tai kivuista, joille ei löydy fyysistä syytä. Voimme kärsiä joskus traumaperäisistä stressioireista ilman, että tiedostamme sitä. Keho alkaa kuitenkin muistuttaa meitä käsittelemättömistä asioista.

TRE-harjoitus on matka omaan kehoon ja askel kohti eheytymistä. Harjoittaminen vaatii kiinnostusta ja halua kohdata omia tunteita, sillä käsiteltäväksi saattaa nousta myös haudattuja negatiivisia tunteita. Harjoittamiseen ei kuitenkaan aina liity tunteiden heräämistä ja sitä voidaan käyttää arjessa rentoutumisen välineenä.

Kun jännitykset ja ylivireys alkavat sulaa kehosta, myös mielen hyvinvointi lisääntyy. TRE:n harjoittajat kertovat saaneensa apua mm. lihaskipuihin, stressiin ja uniongelmiin. TRE:stä voi olla apua myös ahdistuneisuuteen, paniikkioireisiin ja ylipäätään tunteiden hallintaan.

TRE-harjoitusta voi tehdä itsenäisesti, sen jälkeen kun liikesarjan on oppinut. Harjoitusta ei suositella aloitettavan seuraavissa terveydellisissä tilanteissa: raskaus, vakava sydänsairaus, epilepsia, syöpä, pian leikkauksen jälkeen, tai jos henkilöllä on jokin vakava mielenterveydellinen sairaus esim. skitsofrenia, psykoosi tai voimakas psyykelääkitys.

Mitä TRE on tuonut elämääni?

Tiia:

”Olin pitkään tehnyt Mindfulness-harjoituksia, joista sain paljon apua stressin sietämiseen ja jännittämisen lieventämiseen. Kaipasin kuitenkin jotain fyysisempää menetelmää, sillä kehoni reagoi voimakkaasti negatiivisiin tunnetiloihin. Koin lihasteni olevani ”kestojännityksessä”. Kun kuulin TRE-menetelmästä, ilmoittauduin heti alkeiskurssille. Ihastuin menetelmään samantien. Helpot alkuliikkeet käynnistivät kehossa tärinän, joka tuntui miellyttävältä ja rentouttavalta.

Kurssin jälkeen aloin tehdä harjoituksia kotona. Opin suuntamaan tärinää kehon jännittyneisiin kohtiin ja yllätyksekseni lihasjumien avauduttua myös erilaisia tunteita alkoi nousta pintaan. Välillä puhdistavaa itkua, välillä helpottunutta naurua. Tunsin, miten TRE alkoi vapauttaa lihasteni kestojännitystä ja laskea kehon ylivireystilaa.

Lähdin pian TRE-ohjaajakoulutukseen, sillä minulla oli suuri tarve päästä jakamaan tietoa tästä mahtavasta ja tehokkaasta menetelmästä. Voisin sanoa, että TRE muutti elämäni ja olen kuullut, että monelle on käynyt samoin”.

Mitä on Tunnetaideterapia?

Tunnetaideterapia on Antti Pietiäisen kehittämä tunnekehoterapiamuoto. Tunnetaideterapia perustuu tunteiden dynamiikka-menetelmään, jossa olennaista on tarkastella myös kehollisesti tunteiden ilmaisua. Tämä menetelmä jäsentää ihmisen tapaa reagoida kolmella tasolla: tunteilla, ajatuksilla ja kehollisilla tasoilla. Kehoa ja mieltä tarkastellaan kokonaisuutena.

Käytämme jatkuvasti paljon järkeä ja kehoa, mutta kuinka paljon pysähdymme tunteidemme äärelle? Perusajatuksena tunnetaideterapiassa on, että kaikki tunteet – myös voimakkaat ja negatiivisina pidetyt – ovat osa elämää ja ne on syytä käsitellä silloin kun ne ovat ajankohtaisia. Joskus nämä tunteet ja myös tilanteet saattavat nostaa tietoomme vanhoja elämässämme tapahtuneita asioita ja tilanne saattaa pitkittyä, mikäli sitä ei pureta.

Tapaamiskerta aloitetaan aina ankkuroitumalla kehoon, tässä voidaan käyttää tunneliikuntaa tai tunnekuuntelua. Ankkuroituminen helpottaa poispääsyä järkeilystä ja suorittamisen kautta toimimisesta. Jos mitään tunnetilaa ei saavuta, on sekin ok. Silloin voi vain ryhtyä maalaamaan tästä tunteettomuudesta, sekin usein aloittaa jonkinlaisen prosessin. Usein ”tunteettomalle” ololle on syynsä; tilanne jännittää/pelottaa, tunnelukko on liian voimakas tai tunnetta on vaikea nimetä.

Asiakas aina itse päättää maalaako vai ei, terapeutti ei tilanteessa painosta. Terapeutti toimii hyvin asiakaslähtöisesti, ei neuvo tai opasta. Myös terapeutti itse maalaa siitä, mitä asiakkaan kertoma asia hänessä nostaa esiin. Asiakas itse valitsee värit, tämän voi tehdä myös sokkona, jos värien valinta on haastavaa. Tunnetaideterapiassa maalataan käsin, jotta maalaaminen olisi kehollinen kokemus. Kämmenistä välittyy nimittäin runsaasti tuntoaistimuksia aivoihin. Mahdollisuus on myös käyttää pensseleitä.

Ei ole olemassa mitään tunnevärioppia, värit merkitsevät kullekin osallistujalle yksilöllisesti eri merkityksiä. Emme ole maalaamassa tarkasti ja viimeistellysti, sillä tämä usein luo valtavan määrän odotuksia ja siten myös paineita omaan työskentelyyn ja varsinainen tunteesta maalaaminen unohtuu.

Erilaiset tunnereaktiot maalatessa ovat sallittuja ja usein ne herkästi nousevat, mutta niitä ei erityisemmin tarvitse metsästää. Töitä ei tulkita, maalaaja itse tietää sen, mitä kuvassa on. Mitään ei arvostella tai korjailla. Työ on ennenkaikkea tunteista kertova teos, ei ”perinteistä taidetta”.

Tunnemaalausryhmässä tunteiden dynamiikka saa enemmän ulottuvuuksia, koska kaikki ryhmäläiset reagoivat toisten töihin ja kertomukseen työstään. Ryhmässä on tärkeää, että jokainen saa tuntea ja käydä läpi asiat juuri niin kuin ne siinä hetkessä esittäytyvät. Toisten hyväksyntä ja luottamus ovat tärkeä elementti tunnemaalausryhmässä.

Mitä Tunnetaideterapia on tuonut elämääni?

Heidi:

”Olen kokenut eläväni tunteiden aallon harjoilla, hakemalla hakenutkin ääritunteita ja myös ajanut ihmissuhteita äärirajoille. Tunnetaideterapian avulla olen oppinut käyttäytymismalleistani, kuinka ne eivät ole kaikki tarpeellisia ja osittain myös tukahduttavat elämistä. TTT:n avulla olen pystynyt nimeämään tunteita, saamaan niille konkreettisen muodon. Myös tilanteiden ja henkilöiden huomioiminen tunteiden taustalla on ollut tie paranemiseen tietynlaisesta tunneriippuvuudesta. Hiljalleen pääsen kiinni myös perimässä siirtyneisiin malleihin ja toistuviin tapoihin toimia traumaattisissa tilanteissa”.

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua molempiin menetelmiin TRE & Tunnemaalaus-kurssilla lauantaina 4.11.2017. Lue lisää kurssista ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Tiia Knuutinen, Hellä Mieli-yrityksen perustaja, Sertifioitu TRE-ohjaaja, Mindfulness tunnetaitovalmentaja, Sosionomi (AMK). Lue lisää www.hellamieli.fi

Heidi Lindström, Toimintaterapeutti (AMK), Shiatsuhoitaja, Lähihoitaja ja Tunnetaideterapeutti-opiskelija